Bác sĩ Ryuzo Fukawa là ai

Bác sĩ Ryuzo Fukawa là một bác sĩ chỉnh nha mặt lưỡi rất nổi tiếng ở Nhật Bản. Ông là học trò đời đầu của Giáo sư Kinya Fujita, người phát minh ra chỉnh nha mặt lưỡi. Ông thực hành chỉnh nha thiên về mặt lưỡi, với khoảng 80% các ca mặt lưỡi và 20% các ca mặt ngoài.

Ông đã được cộng đồng bác sĩ Châu Á xem là bác sĩ chỉnh nha mặt lưỡi hàng đầu của Châu Á. Ông bắt đầu chỉnh nha mặt lưỡi từ năm 2000, và được bầu làm Chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Chỉnh nha mặt lưỡi thế giới (WBLO)

Ông chuyên sâu về các chủ đề lựa chọn thông số mắc cài cho các loại sai khớp cắn khác nhau sử dụng phim 3 chiều CBCT, sử dụng khí cụ nong xương hàm MSE và minivit trong niềng răng mặt lưỡi.

Ông cùng với bác sĩ Didier Fillion đã mở học viện chỉnh nha mặt lưỡi Fillion-Fukawa đồng thời giảng dạy cho các bác sĩ ở khắp nơi trên thế giới, khoá học tổ chức tại Paris và Tokyo. Năm 2019, bác sĩ Việt Anh đã vinh dự là bác sĩ người Việt Nam đầu tiên hoàn thành khoá học niềng răng mặt lưỡi nâng cao này.

Bác sĩ Việt Anh chụp chung với bác sĩ Didier Fillion

Giảng dạy

Chủ tịch đầu tiên của Uỷ ban Chỉnh nha mặt lưỡi thế giới (WBLO)

Chủ tịch của Hội chỉnh nha mặt lưỡi Nhật Bản (2009-2011)

Giảng viện tại Đại học Y dược Osaka

Giáo sư thỉnh giảng tại Đại học Y dược thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc

Giảng viên tại Hội Chỉnh nha Nhật bản và Hội Chỉnh nha cho người trưởng thành Nhật bản

Bác sĩ Việt Anh hoàn thành khoá học Chỉnh nha mặt lưỡi nâng cao tổ chức bởi Bác sĩ Fillion và Ryuzo Fukawa tại Đại học Paris V, Pháp.

Thành viên

Thành viên của Uỷ ban Chỉnh nha Châu Âu

Thành viên của Học viện phẫu thuật Hoàng gia Edinburg (Anh Quốc)

Thành viên của Hội chỉnh nha mặt lưỡi Châu Âu

Thành viên của Hội chỉnh nha mặt lưỡi thế giới

Thành viên của Uỷ ban chỉnh nha mặt lưỡi Nhật Bản

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *