Bác sĩ Didier Fillion là ai?

Bác sĩ Didier Fillion đã được cộng đồng chỉnh nha mặt lưỡi công nhận là bác sĩ chỉnh nha mặt lưỡi xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Ông là bác sĩ đầu tiên chỉ thực hiện chuyên sâu điều trị chỉnh nha mặt lưỡi (không chỉnh nha mặt ngoài) từ năm 1987.

Bác sĩ Dider Fillion, Paris, Cộng hoà Pháp

Bác sĩ Didier Fillion đã thực hành chỉnh nha mặt lưỡi (niềng răng mặt trong) trong hơn 30 năm ở Paris, London, Geneva. Ông đã tổ chức hơn 80 khoá học về niềng răng mặt trong trên toàn thế giới trong tất cả các hội nghị về chỉnh nha dành cho người trưởng thành.

Ông đã xuất bản nhiều bài báo và công trình nghiên cứu về chỉnh nha mặt lưỡi, đặc biệt là làm set-up kỹ thuật số, gắn mắc cài, cơ chế không ma sát và mài kẽ. Ông là người thiết kế ra hệ thống Lingual Liberty, một hệ thống chỉnh nha mặt lưỡi dây thẳng kỹ thuật số.

Bác sĩ Việt Anh, bác sĩ duy nhất của Đông Nam Á đã hoàn thành khoá học chỉnh nha mặt lưỡi nâng cao được giảng dạy trực tiếp bởi Bác sĩ Didier Fillion

Vào năm 2019, Bác sĩ Việt Anh đã may mắn là bác sĩ duy nhất của Việt Nam và Đông Nam Á đã hoàn thành khoá học chỉnh nha mặt lưỡi nâng cao được tổ chức bởi Bác sĩ Didier Fillion và Ryuzo Fukawa tại Đại học Paris V, Cộng Hoà Pháp.

Giảng dạy

Ông là giám đốc chương trình chỉnh nha mặt lưỡi sau đại học kéo dài 2 năm tại Đại học Paris V kể từ năm 1996

Ông là quản lý chương trình chuyên sâu niềng răng mặt lưỡi sau đại học tại Đại học Texas, San Antonio, Mỹ

Bác sĩ Việt Anh tại Đại học Paris V, Cộng hòa Pháp

Thành viên

Thành viên sáng lập và Chủ tịch danh dự của Cộng đồng bác sĩ chỉnh nha mặt lưỡi Pháp (SFOL)

Thành viên sáng lập của Hội Chỉnh nha mặt lưỡi Châu Âu (ESLO)

Thành viên sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Hội Chỉnh nha mặt lưỡi Anh quốc (BLOS)

Thành viên sáng lập và Chủ tịch đầu tiên của Hội Chỉnh nha mặt lưỡi thế giới (WSLO)

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *